Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtatt av styret i Urtehagen barnehager AS med virkning fra 01.10.2013. Redaksjonelle endringer foretas fortløpende av administrasjonen. Sist revidert 29.05.19