Om barnehagen

Vi har 4 baser med plass til 87 barn i alderen 0-6 år. Vi er 20 ansatte, og vår åpningstid er fra kl. 07:00-17:00. Natur og mat er hovedfokuset vårt i 2018.

Vi har nøytral formålsparagraf, og grunnleggende etiske verdier der rettferdighet, respekt, raushet, toleranse, oppriktighet, likestilling, omsorg og omtanke for medmennesker står sentralt. I Grønland barnehage bygger grunnsynet på humanistiske tradisjoner der menneskeverdet står i sentrum.

Vi forholder oss til barnehageloven og rammeplanen i vårt daglige arbeid. Barnehagen eies av Urtehagen Stiftelse. Dette er en ideell institusjon med formål å drive sosialt og kulturelt arbeid, fortrinnvis blant barn og unge. Stiftelsen har et islamsk grunnlag.