Om gruppene

Grønland barnehage består av 2 soner med til sammen 6 grupper. På storebarnsonen har vi Nordlys og Stjerne. På småbarnssonen har vi Komet , Sol, Luna og Saturn. Nedenfor finner du kort informasjon om hver gruppe.

Nordlys

Nordlys er en storebarnsgruppe. De har et fast oppholdsrom hvor de kan tegne, male og ha andre ulike aktiviteter. De har også tilgang på et stort kjøkkenområde og flere fellesrom som språk-, musikk og gymrom. Barna får medvirke i sin hverdag som fører til kreative utførelser av ulike prosjekter. Basen har 21 barn fra 3-6 år, fordelt på 3,5 voksne: 1,5 pedagogiske ledere og to assistenter.

E-post: nordlys@urtehagen.com

Tlf: 926 34 638

Pedagogiske ledere: Sayeh Qazi og Hamda Elmi


Stjerne

Stjerne er en storebarnsgruppe. De har to faste oppholdsrom hvor de kan ha ulike aktiviteter iløpet av dagen som for eksempel rollelek, maling og pedagogiske opplegg - barna får medvirke i sin hverdag både ute og inne som fører til samhold, språkutvikling og forståelse for hverandre. Stjerne har også tilgang til et stort kjøkkenområde og flere fellesrom som språk-, musikk og gymrom. Gruppen har 18 barn fra 3-6 år, fordelt på 3,5 voksne: 1 pedagogisk leder, 0,5 barnehagelærer og 2 assistenter. 

E-post: stjerne@urtehagen.com

Tlf: 926 39 417

Pedagogiske ledere: Emilie Guerrier Karlander og Oda Maija Sevildal


Komet

Komet er en mellombarnsgruppe. De har et fast oppholdsrom hvor de kan ha ulike gruppeaktiviteter og pedagogiske opplegg. Komet er så heldige å et flott formingsrom i nærheten av oppholdsrommet sitt. Barna får mange ulike muligheter til medvirkning og har innholdsrike dager. De har i tillegg nær tilgang til flere fellesrom som musikk-, gym- og språkrom. Gruppen har 18 barn fra 2-4 år fordelt på 4,5 voksne: 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 2,5 assistenter.

E-post: komet@urtehagen.com

Tlf: 918 01 320

Pedagogiske ledere: Sadia Sharif og Abitha Jegathas


 Sol

Sol er en småbarnsgruppe. Her har vi et fint og luftig oppholdsrom de har for seg selv for å skape trygge rammer for småbarna. De har flere fine rom som kan brukes til for aktiviteter som maling, pusling, dukkelek, lesestunder, og ulike samlinger. Vi hopper, danser, snurrer, ruller og bygger. Gruppen har 9 barn mellom 0-3 år fordelt på 1 pedagogisk leder og 2 assistenter.

E-post: sol@urtehagen.com 

Tlf: 926 39 583

Pedagogisk leder: Anya Moss Gjertsen


 Luna

Luna er en småbarnsgruppe som er naboen til Sol. Sol og Luna samarbeider tett og barna får venner og trygge voksne på tvers av gruppene. Gruppen har 9 barn mellom 0-3 år fordelt på 1 pedagogisk leder og 2 assistenter.

E-post: luna@urtehagen.com

Tlf: 906 87 185

Pedagogisk leder: Valeriia Levchenko

__________________________________________________________________________________

Saturn

Saturn er en småbarnsgruppe. Saturn og Komet samarbeider tett med hverandre som er med på å skape trygghet og variasjon i aktiviteter. Saturn bruker ofte musikk og sråkrommet og småbarna har stor interesse for bøker og sangsamlinger. Forming er også en popluær aktivitet her. Gruppen har 12 barn fra 0-3 år fordelt 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 2 assistenter.

E-post: saturn@urtehagen.com

Tlf: 906 81 562

Pedagogiske ledere: Katarina Gougkoudi og Türkan Kutlu