Om basene

Grønland barnehage består av 6 baser; Nordlys, Stjerne, Komet , Sol, Luna og Saturn. Nedenfor finner du kort informasjon om hver base.

Nordlys

Nordlys er en storebarnsbase. De har et fast oppholdsrom hvor de kan tegne, male og ha andre ulike aktiviteter. De har også tilgang på et stort kjøkkenområde og flere fellesrom som språk-, musikk og gymrom. Barna får medvirke i sin hverdag som fører til kreative utførelser av ulike prosjekter. Basen har 21 barn fra 3-6 år, fordelt på fire voksne: To pedagogiske ledere og to assistenter.

E-post: nordlys@urtehagen.com

Tlf: 926 34 638

Pedagogiske ledere: Sayeh Qazi og Hamda Elmi


Stjerne

Stjerne er en storebarnsbase. De har et fast oppholdsrom hvor de kan ha ulike aktiviteter iløpet av dagen som for eksempel ulik rollelek, maling og pedagogiske opplegg - barna får medvirke i sin hverdag både ute og inne som fører tilsamhold, språkutvikling og forståelse for hverandre. Stjerne har også tilgang til et stort kjøkkenområde og flere fellesrom som språk-, musikk og gymrom. Basen har 21 barn fra 3-6 år, fordelt på 4 voksne: 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter. 

E-post: stjerne@urtehagen.com

Tlf: 926 39 417

Pedagogisk ledere: Camilla Bruer Larsen og Christina Dahl Nordmo


Komet

Komet er en mellombarnsbase. De har et fast oppholdsrom hvor de kan ha ulike gruppeaktiviteter og pedagogiske opplegg. Komet er så heldige å et flott formingsrom i nærheten av oppholdsrommet sitt. Barna får mange ulike muligheter til medvirkning og har innholdsrike dager. De har i tillegg nær tilgang til flere fellesrom som musikk-, gym- og språkrom. Basen har 18 barn fra 2-4 år fordelt på 4,5 voksne: 2 pedagogiske ledere og 2,5 assistenter.

E-post: komet@urtehagen.com

Tlf: 918 01 320

Pedagogiske ledere: Sadia Sharif og Abitha Jegathas


 Sol

Sol er en småbarnsbase. Her har vi en stor og luftig kjøkkenbase de har for seg selv for å skape trygge rammer for småbarna. De har flere fine rom som kan brukes til for aktiviteter som maling, pusling, dukkelek, lesestunder, og ulike samlinger. Vi hopper, danser, snurrer, ruller og bygger. Basen har 9 barn mellom 0-3 år fordelt på 1 pedagogisk leder og 2 assistenter.

E-post: sol@urtehagen.com 

Tlf: 926 39 583

Pedagogiske leder: Anya Moss Gjertsen


 Luna

Luna er en småbarnbase som er naboen til Sol. Sol og Luna samarbeider tett og barna får venner og trygge voksne på tvers av gruppene. Basen har 9 barn mellom 0-3 år fordet på 1 pedagogisk eder og 2 assistenter. 

 

E - post: luna@urtehagen.com

Tlf: 906 87 185

Pedagogisk leder: Valeriia Levchenko

 

_____________________________________________________________________________________

Saturn

Saturn er en småbarnbase som samarbeider med Komet sm er nærmeste nabo. Saturn bruker ofte msuikk og sråkrommet og småbarna har stor interesse for bøker og sangsamlinger. Forming er ogsp en popluær aktivitet på Saturn. På Saturn er det 9 barn fra 0 - 3 år og 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 1 assistent.

 

E - post: saturn@urtehagen.com

Tlf: 906 81 562

Pedagogisk leder: Katarina Gougkoudi