Om avdelingene

Grønland barnehage består av 6 avdelinger. Nordlys og Stjerne er storebarnsavdelinger. Komet er mellomstor og Saturn, Sol og Luna er småbarnsavdelinger.

Nordlys

Nordlys er en storebarnsgruppe som har tilholdssted i 3 etasje. Nordlys har etasjen for seg selv og det er godt med plass ti ulie aktiviteter. De har også tilgang på flere fellesrom som språk-, musikk og gymrom. Barna får medvirke i sin hverdag som fører til kreative utførelser av ulike prosjekter. Avdelingen har 24 barn fra 3-6 år og 4 voksne: 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter.

E-post: nordlys@urtehagen.com

Tlf: 926 34 638

Pedagogiske ledere: Elin Olsson og Ifrah Hassan Isaq


Stjerne

Stjerne er en storebarnsgruppe. De har fast oppholdsrom i andre etasje hvor de kan ha ulike aktiviteter iløpet av dagen som for eksempel rollelek, maling og pedagogiske opplegg - barna får medvirke i sin hverdag både ute og inne som fører til samhold, språkutvikling og forståelse for hverandre. Stjerne har også tilgang til flere fellesrom som språk-, musikk og gymrom. Gruppen har 21 barn fra 3-6 år, fordelt på 3,5 voksne: 1 pedagogisk leder, 0,5 barnehagelærer og 2 assistenter. 

E-post: stjerne@urtehagen.com

Tlf: 926 39 417

Pedagogisk leder: Türkan Kutlu


Komet

Komet er en mellombarnsgruppe. De har et fast oppholdsrom hvor de kan ha ulike gruppeaktiviteter og pedagogiske opplegg. Komet er så heldige å et flott gymrom i nærheten av oppholdsrommet sitt. Barna får mange ulike muligheter til medvirkning og har innholdsrike dager. De har i tillegg nær tilgang til flere fellesrom som musikk - og språkrom. Gruppen har 14 barn fra 2-4 år fordelt på 4 voksne: 1 pedagogisk leder og 3assistenter.

E-post: komet@urtehagen.com

Tlf: 918 01 320

Pedagogisk leder: Abitha Jegathas


Sol

Sol er en småbarnsgruppe. Her har vi et fint og luftig oppholdsrom de har for seg selv for å skape trygge rammer for småbarna. De har flere fine rom som kan brukes til for aktiviteter som maling, pusling, dukkelek, lesestunder, og ulike samlinger. Vi hopper, danser, snurrer, ruller og bygger. Gruppen har 9 barn mellom 0-3 år fordelt på 1 pedagogisk leder og 2 assistenter.

E-post: sol@urtehagen.com 

Tlf: 926 39 583

Pedagogiske ledere: Anya Moss Gjertsen og Veronica Tollnes Gundersen


Luna

Luna er en småbarnsgruppe som er naboen til Sol. Sol og Luna samarbeider tett og barna får venner og trygge voksne på tvers av gruppene. Gruppen har 9 barn mellom 0-3 år fordelt på 1 pedagogisk leder og 2 assistenter.

E-post: luna@urtehagen.com

Tlf: 906 87 185

Pedagogisk leder: Valeriia Levchenko


Saturn

Saturn er en småbarnsgruppe. Saturn og Komet samarbeider tett med hverandre som er med på å skape trygghet og variasjon i aktiviteter. Saturn bruker ofte musikk og sråkrommet og småbarna har stor interesse for bøker og sangsamlinger. Forming er også en popluær aktivitet her. Gruppen har 12 barn fra 0-3 år fordelt 2 pedagogisk ledere og 2 assistenter.

E-post: saturn@urtehagen.com

Tlf: 906 81 562

Pedagogiske ledere: Katerina Gougoudes og Else Lekven