Om barnehagen

Vi har 6 grupper med plass til 87 barn i alderen 0-6 år. Vi er 20 ansatte, og vår åpningstid er fra kl. 07:30-17:00. 'Inkludering, forebygging mot mobbing' og "Den magiske leken" er våre satsningsområder i 2021 Trivsel og vennskap er grunnleggende for utviklingen for barnet. Å skape gode, trygge relasjoner mellom barn-voksen og barn-barn vil være hovedfokuset for alle Urtehagens barnehager. Gode relasjoner skaper gode rammer for lek- og læringsmiljøene i barnehagen.

Vi har nøytral formålsparagraf, og grunnleggende etiske verdier der rettferdighet, respekt, raushet, toleranse, oppriktighet, likestilling, omsorg og omtanke for medmennesker står sentralt. I Grønland barnehage bygger grunnsynet på humanistiske tradisjoner der menneskeverdet står i sentrum.

Vi forholder oss til barnehageloven og rammeplanen i vårt daglige arbeid. Barnehagen eies av Urtehagen Stiftelse. Dette er en ideell institusjon med formål å drive sosialt og kulturelt arbeid, fortrinnvis blant barn og unge. Stiftelsen har et islamsk grunnlag.