Ønsker du barnehageplass? Husk å søke før 01.MARS

Vi har ledige plasser fra 01. august. Søk før 01. MARS

Følg lenken under for å komme til søknadsportalen: 

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/