Barnas verdensdager på Interkulturelt museum.

Stjerne var med på Barnas verdensdager på Interkulturelt museum.

I år ble Barnas verdensdager arrangert i Oslo 5 - 6 november på Interkulturelt museum på Grønland. På Barnas verdensdager så kan man oppleve kulturuttrykk fra mange verdenshjørner gjennom å prøve selv på verkstedene, se forestillinger, konsterter og utstillinger.

Det er forskjellig opplegg fra år til år. det kan være street - dance fra Uganda, capoeria fra Brasil, Bollowood dans fra India, cubansk dans osv. Stjerne ble  invitert til å bli med og vi dro ned til museet og valgte tre banner som barna skulle male og dekorere.

Det var fine mønstre på bannerne som elevene på elvebakken videregående skole hadde laget.

Bannerne ble utsilt på Interkulturelt museum under Barnas verdensdager.