Førskolebarna på tur til klatreparken på Ekeberg

Utfoldelse i klatreparken

Vi er ofte på tur til klarteparken på Ekeberg. 

Her får barna trygt utfolde seg i ett spennede miljø. 

Dette er et populært turmål for barna.