Førskolegruppen

Førskolegruppen har vært på flere turer i mai og juni.

Førskolebarna har vært på tur til Østensjøvannet to ganger denne måneden. Det var studentene som planla begge disse turene. Østensjøvannet har stort biologisk mangfold og regnes som en av Norges rikeste innsjøer på vann - og sumpvannplanter. Det er et rikt dyhre - og planteliv her, noe som var spennede for barna. det var mange ulike fuglearter å se på. Barna fikk utdelt et ark hver der det var bilde av forskjellige fugler som bor. Når de så en fugleart på bilde skulle de krysse den ut på arket sitt. Dette skapte stort engasejment og konkurranse hos barna. Barna ville finne alle fuglene. De lærte også navnene på de ulike fuglene som var avbildet på arket. Dette var spenndene og god læring for barna. Vi lekte på lekeplassen ved avannet før vi dro tilbake til barnehagen.