Bukkene Bruse

Bukkene Bruse fortalt med konkreter.

Både personalet og barna bruker konkretene til Bukkene Bruse og forteller eventyret. 

Barna forteller eventyrert for andre barn og voksne og lever seg inn eventyret med forskjellige stemmer og husker dialogen og setingene. Dette er god språktrening men det skaper også ett godt fellesskap blant barna og det stimulerer til felles lek. 

På språkrommet vårt har vi konkreter til flere eventyr, men Bukkene Bruse er fortsatt ett av de mest populære eventyrene blant små og store i barnehagen.