Gymlek

Gymlek i mars måned

Vi leier en motorikksal som er beregnet for barn i alderen 2 - 5 år i 1 time hver onsdag i mars. 

Tilbudet er først og fremst til de eldste barna denne gangen.

Til høsten skal vi prøve å få til det samme for to og tre åringene. 

Motorikksalen er i Hasle hallen, så vi har kort vei dit. Vi får en instruktør som skal være med å lede barna i gymleken.