Førskoleklubb to ganger i uken

Vi satser på å gi førskolebarna de ferdighetene de trenger for overgangen barnehage - skole.