Språkgrupper

I Grønland barnehage så har vi ett eget rom for språkutvikling

Det å forstå og det å kunne gjøres seg forstått er essensielt. 

Språk er viktig i alle sammenhenger. 

Vi arbeider med språket både i hverdag og i lek med barna. 

I tillegg så har vi språkgrupper hver uke der vi støtter barna i språkutviklingen- 

Nå ruster vi opp språkrommet vårt med nytt utstyr og interiør.