Ny åpningstid

Vi åpner fra kl. 07.00 - 17.00 i perioden 03.08.15 - 31.12.16.

Flere får litt lengre reisevei mens vi er i midlertidige lokaler og for å kompensere for dette så åpner vi en halvtime før.