Påskefrokost

Vi hadde en veldig fin felles påskefrokost i dag for barn, foreldre og personalet.

Påsken kom tidlig til oss i år.

Ramadan starter 10.03. og varer til over psken. Vi har mange som faster under Ramadan, både i foreldregruppen og blant personalet. For å få til en hyggelig og inkluderende påskefrokost valgte vi å ha den nå på fredag. Det var stort oppmøte, så å si alle foresatte og barn kom, og det var en veldig hyggelig frokost.

Vi fortsetter med påskeaktiviteter frem til påskeferien.