Alternativ og supplerende kommunikasjon - ASK

I Grønland barnehage jobber vi med visuell støtte for tiden. Dette som et ledd i å implementere måter å arbeide med ASK i barnehagen på.

ASK kan være så mye mer enn visuell støtte, det er imidlertid det vi har som fokusomrpde akkurat nå. Vi lager dagtavler og samtalekort, visuell støtte ved vasken for håndvask, temakort ved matbordet for å hjelpe barna med å velge pålegg, og aktivitetskort for utelek for å nevne noe. Vi jobber for å integrere dette som en natulig del av barnehagens måter å arbeide på.