FN dagen 2023

I rammeplanen står det at barnehagens verdigrunnlag baserer seg på demokrati, respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). Hvert år markeres FN-dagen den 24. oktober og for barnehagen betyr dette at vi skal synliggjøre barnas rettigheter. I dag hadde vi en felles samling med hele barnehagen hvor barna ble presentert for kunst og kultur i form av skyggeteater.

To voksne fortalte eventyret om "Den stygge andungen", en fortelling som understrekker viktigheten av å finne sin egen identitet når man er forskjellig fra alle andre. Det som teller er det man har på innsiden og derfor må vi ikke fokusere på det utvendige. 

Barna syntes at lek med lys og skygge var spennende og lagde mange lyder underveis, spesielt da nye figurer kom på "scenen". Spenningen var så stor at noen ganger kunne de ikke høre på figurenes stemme og da måtte de voksne snakke veldig høyt :) Det at mange barn pekte på scenen og ropte underveis var et godt tegn på at de var fokuserte og ønsket å delta i fortellingen. Vi avsluttet markeringen med fine sanger som "seks små ender kjenner jeg" og "alle trenger en liten venn" for å understrekke denne mangfoldige opplevelsen. Under samlingen holdt barna i tillegg på et flagg med både det norske flagget og flagget fra deres bakgrunn. Både store og små hadde en fin dag preget av mangfold, god mat (alle elsker jo pizza) og følelser av felleskap.

Tekst: Katerina Gougoudes Kristiansen