Velkommen til nytt barnehageår😊

Et nytt barnehageår er i gang. Vi ønsker alle velkommen, spesielt til alle nye barn og foreldre, som starter opp litt etter litt. Nye relasjoner skal bygges og trygghet skal etableres. Vi ser fram til et nytt og spennende år i Grønland barnehage.