Lihkku beivviin! !

På småbarnsavdelingene har vi hatt et formingsprosjekt om samisk kultur og tradisjon denne uken.

Vi i har hatt et formingsprosjekt denne uken på småbarnsavdelingene.

Barna har sammen med de voksne funnet bilder om samisk tradisjon, kultur og hverdagsliv. 

Barna lagde en felles plakat der barna har valgt ut og limt på bilder. Barna lagde også håndavtrykk på plakaten i fargene til det samiske flagget.

Gjennom uken har barna fargelagt og tegnet med fargene fra flagget.

Vi har også hatt samlingsstunder om samisk tradisjon og kultur og på fredag lagde vi Gahkko, samisk brød.

          

Formingsaktivitet                               Gahkko, samisk brød