Barna på Stjerne lager isskulpturer

Sabra og barna på Stjerne lagde isskulpturer på utelekeplassen.

Barna brukte tomme eggeskall, glitter med forskjellige farger, eggekartong, blomster og vann. Sabra tømte eggene slik at vi hadde tomme eggeskall før aktiviteten begynte. Deretter fikk barna beskjed om å plukke forskjellige typer blomster i utelekeplassen.

Barna valgte selv hvilke farger på glitter og blomster de skulle bruke til isskulpturen sin. De fyllte eggeskallene opp med vann og la dem i fryseren. Barna var veldig ivrige og nysgjerrige gjennom hele aktiviteten. Vi snakket om hva isskulpter er, og om navnene og fargene på blomstene.


Vi eksperimenterte hvordan vann blir til is når vi legger den inn i fryseboksen, og hvorfor isen begynner å smelte når det er varmt. Rammeplanen står det at: gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover (s.33).

                             

Barna fyller eggeskallene med glitter og blomster           Eggeskallet fylles med vann

                           

Barna skrellet eggene etter at har blitt fryst                    Et isegg med en blomst inni