Redusert åpningstid

Styret i Urtehagen barnehager har vedtatt å redusere åpningstiden i Urtehagens barnehager til 08:30 – 16:00 i perioden 25.05.20 – 05.06.20. Vedtaket kan bli forlenget ved behov.